Uusiutuva energia edellyttää joustoa

Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja kestävän yhteiskunnan rakentaminen edellyttää uusiutuvan energiantuotannon lisäämistä. Tuotantomäärät kuitenkin vaihtelevat sääolosuhteiden mukaan, mikä on haaste sähköverkolle.

Sähkön tuotannon ja kulutuksen on koko ajan oltava yhtä suurta häiriöttömyyden varmistamiseksi. Sähköverkon tasapainoa voidaan ylläpitää lisäämällä tuotantoa hetkellisesti tai joustamalla kulutuksessa. Tuotannon hetkelliseen lisäämiseksi Suomessa on varavoimalaitoksia, joiden energiantuotanto perustuu fossiilisiin polttoaineisiin. Satunnaisesti käynnistettävien varavoimalaitosten ylläpito on yhteiskunnalle kallista.

Sähköverkon tasapainoa voidaan ylläpitää myös joustamalla kulutuksesta. Kiinteistöt kuluttavat noin 40 % Suomen energiasta, joten niissä on runsaasti joustopotentiaalia. Kun kiinteistöt liitetään osaksi energiajärjestelmää, ne kuluttavat sähköä vähemmän tai enemmän sähköverkon tarpeen mukaisesti.

Kiinteistöt hyötymään sähkömarkkinoista

Siemensin kehittämä ja VIBECOn tuottama virtuaalivoimalaitospalvelu liittää kiinteistöt helposti energiamarkkinoihin, jolloin ne voivat osaltaan edistää hiilineutraalia, kestävää tulevaisuutta. Kiinteistöjen pienet sähkökuormat yhdistetään, jotta saadaan riittävän iso kuorma tarjottavaksi energiamarkkinoille. Pieniä sähkökuormia ei aikaisemmin ole voitu hyödyntää kulutusjoustona.

Kantaverkkoyhtiö Fingrid maksaa joustona toimimisesta korvausta, josta hyötyvät kaikki virtuaalivoimalaitoksessa mukana olevat kiinteistöt. Virtuaalivoimalaitospalvelu merkitsee aivan uutta ansaintamallia kiinteistön omistajille, jotka tyypillisesti ovat saaneet kiinteistöistään sijoitustuottoja tai vuokratuloja.

TEM mahdollisti kiinteistöjen virtuaalivoimalaitoksen

Työ- ja elinkeinoministeriön energiakärkihanketuki sai käyntiin virtuaalivoimalaitoshankkeen, jonka ympärille on rakentumassa kestävää tulevaisuutta edistävien yritysten ekosysteemi. Hankkeessa virtuaalivoimalaitospalveluun liitetään noin 250 kiinteistöä. Kysyntä on kasvussa, joten ekosysteemi laajenee edelleen. Mitä enemmän virtuaalivoimalaitoksessa on kiinteistöjä, sitä enemmän yhteiskuntakin hyötyy.

Ota yhteyttä