Äly varmistaa tulevaisuuden

Siemensin älykäs energia-alusta mahdollistaa tehokkaan, tietoon perustuvan kiinteistöjohtamisen. Dataa analysoimalla ennakoidaan tilanteita ja ohjataan kiinteistöä älykkäästi ympäristötavoitteiden, optimaalisten olosuhteiden ja paremman kannattavuuden saavuttamiseksi.

Huolto- ja ylläpitotoiminnot voidaan toteuttaa suunnitellusti ja oikea-aikaisesti. Kiinteistön sähkönkäyttöprofiilista saadaan tarkat tiedot, jolloin voidaan neuvotella aikaisempaa edullisemmat sähkösopimukset. Kiinteistön ulkopuolelta voidaan tuoda tietoa – kuten sääennusteita – joiden perusteella voidaan sopeuttaa toimintaa vallitseviin olosuhteisiin jo etukäteen.

Mitattavaa arvoa heti

Siemensin virtuaaliseen ekosysteemiin liittyminen tuottaa yksittäiselle kiinteistölle mitattavaa arvoa heti. Samalla kiinteistö saa valmiudet toimia aktiivisesti, tehokkaasti ja turvallisesti älykkäässä, verkottuneessa yhteiskunnassa. Uusia digitaalisia palveluja ja liiketoimintamalleja voidaan hyödyntää ensimmäisten joukossa kilpailukyvyn kasvattamiseksi.

Sähköautot osaksi järjestelmää

Älykkään energia-alustan kautta sähköautojen latausinfrastruktuuri on osa kiinteistöjärjestelmää. Sähkönkulutusta hallitaan yhtenä kokonaisuutena koko kiinteistössä – ja tulevaisuudessa yhä enemmän myös muiden ekosysteemitoimijoiden kanssa. Kiinteistön kokonaistehon optimoinnilla voidaan välttää sähköjärjestelmään kohdistuvia laajennusinvestointeja. Kun lataaminen on kiihkeimmillään, kiinteistön sähkönkulutusta leikataan hetkellisesti muualta. Kulutus pysyy etukäteen määritellyissä tavoiterajoissa, mikä säästää kustannuksia.

Oma energiantuotanto

Ratkaisuun voidaan liittää myös aurinkosähköjärjestelmä ja sähkövarasto. Kiinteistön itse tuottamaa sähköä tai markkinasähköä voidaan varastoida, ostaa, myydä tai kuluttaa silloin, kun se on edullista. Sähkövarastot auttavat hallinnoimaan myös sähkönkulutuspiikkejä.

Ota yhteyttä