SYK hyödyntää datalla johtamista taistelussa ilmastonmuutosta vastaan – kiinteistöt liitetään virtuaalivoimalaitokseen

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:llä (SYK) on pääkaupunkiseudun ulkopuolella lähes 250 kiinteistöä korkeakoulujen kampuksilla. SYK investoi kestävään kehitykseen ja liittää kiinteistönsä virtuaalivoimalaitospalveluun, joka hyödyntää dataa sähkönkulutuksen optimointiin.

Siemensin virtuaalinen alusta ja siihen kytketty kiinteistöautomaatio mahdollistavat automaattisten muutosten tekemisen kiinteistöjen ja tuotantolaitosten sähkönkulutuksessa. Automaatio huomioi ja ennakoi uusinta teknologiaa ja dataa hyödyntäen esimerkiksi sääolosuhteiden vaikutukset energiantarpeeseen ja optimoi kulutusta sen mukaisesti.

SYK:n kiinteistöissä voidaan virtuaalivoimalaitoksen avulla tehdä hetkellisiä muutoksia sähköverkon tarvitseman jouston toteuttamiseksi. Virtuaalivoimalaitospalvelu vähentää osaltaan tarvetta käyttää hiilipohjaista varavoimaa ja pienentää näin SYK:n tuottamaa hiilikuormaa.

Käytännössä joustoja tehdään SYK:n kiinteistöissä esimerkiksi säätämällä ilmanvaihtoa. Hetkelliset muutokset eivät häiritse olosuhteita rakennuksissa. Kantaverkkoyhtiö Fingrid maksaa korvausta yrityksille ja yhteisöille, jotka toimivat sähköverkon joustona, joten SYK saa samalla uuden ansaintamallin kiinteistöilleen.

”Kiinteistöomaisuuden kehittäminen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti on toimintamme ytimessä. Virtuaalivoimalaitospalvelun kautta olemme mukana ilmastotalkoissa.”
-Ville Kautto, Suomen Yliopistokiinteistöt