Lidlin 136 myymälää Suomessa liitetään virtuaalivoimalaitospalveluun

Lidl investoi kestävään kehitykseen ja liittää virtuaalivoimalaitospalveluun 136 myymälää Suomessa.

Käytännössä virtuaalivoimalaitokseen liittäminen tarkoittaa, että jatkossa Lidlin myymälöissä lisätään tai vähennetään sähkönkulutusta automaattisesti sähköverkon tasapainottamiseksi. Sähkönkulutuksen muutokset toteutetaan säätelemällä ilmanvaihto- ja vedenjäähdytyskoneita. Muutokset ovat hetkellisiä eivätkä ne häiritse olosuhteita myymälöissä.

Sähkön kulutusjousto virtuaalivoimalaitoksen avulla vähentää tarvetta käyttää hiileen perustuvaa varavoimaa Suomessa. Samalla Lidl voi osallistua kulutusjoustomarkkinoille ja saada tuottoja myymäläkiinteistöistä.

”Virtuaalivoimalaitospalvelun kautta olemme mukana ilmastotalkoissa ja pienentämässä suomalaisen yhteiskunnan hiilijalanjälkeä. Samalla osallistumme kantaverkon toimintaan Suomessa, jolloin hiilipohjaisen varavoiman tarve vähenee.”
-Simo Siitonen, Lidl Suomi