Sinebrychoffin panimo ja sähkövarasto tuottamaan joustoja sähkömarkkinoille

Sinebrychoffin Keravalla sijaitseva tuotantolaitos ja sen yhteyteen valmistuva sähkövarasto liitetään virtuaalivoimalaitospalveluun, minkä ansiosta ne alkavat tuottaa joustoja sähkömarkkinoille. Kulutusjoustona toimiminen edistää Suomen hiilineutraaliustavoitetta ja valjastaa samalla kiinteistöt luomaan tuottoja.

Sinebrychoffin teollisuuskiinteistön yhteyteen Keravalle nousee 20 MWh:n sähkövarasto, joka on pinta-alaltaan puolen jalkapallokentän kokoinen. Sähkövarastojen avulla teollisuus ja kiinteistöt voivat tuottaa energiamarkkinoille kulutusjoustoa ja edistää näin vihreän energian käyttöä.

Sinebrychoffin hankkeessa on kyse laajasta kokonaisuudesta, jossa on mukana useita toimijoita. Älykkään energiahallintajärjestelmän, virtuaalivoimalaitospalvelun, muut teknologiauusinnat sekä rahoitusratkaisun toimittaa Siemens Osakeyhtiön koordinoima ekosysteemi. VIBECO toimittaa Sinebrychoffille jouston mahdollistavan virtuaalivoimalaitospalvelun ja vastaa kulutusjoustomarkkinoille osallistumisesta Sinebrychoffin puolesta. Ensimmäistä kertaa laajassa palvelukokonaisuudessa on mukana myös ulkomainen sijoittaja, joka investoi kestävään kehitykseen ja merkittäviin sähkövarastohankkeisiin Euroopassa.

Sähköverkon häiriötön toiminta edellyttää, että sähkön tuotanto ja kulutus ovat koko ajan tasapainossa. Uusiutuva energiantuotanto, eli esimerkiksi aurinko- ja tuulisähkö, on altista sään vaihteluille. Vihreän energian osuuden kasvattaminen sähkönkulutuksesta edellyttää, että kulutuksessa voidaan tarvittaessa joustaa. Lisäksi uusiutuvaa energiaa voidaan käyttää tehokkaasti varastoimalla sitä akustojen avulla myöhempää kulutusta varten.

Kulutusjouston avulla yritykset ja yhteisöt voivat edistää Suomen tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, sillä kun sähkönkulutus tarvittaessa joustaa, sähköntuotannossa ei tarvitse turvautua hiilipohjaisen varavoiman käyttöön.

Kantaverkkoyhtiö Fingrid maksaa korvausta kulutusjoustona toimimisesta, joten kulutusjoustossa mukana olevat yritykset ja yhteisöt voivat samalla ansaita tuloja kiinteistöillään.

”Olemme Sinebrychoffilla tyytyväisiä, että olemme osa isoa kansallista hanketta ja että voimme teollisuuskiinteistöllämme edistää Suomen ilmastotavoitteiden toteutumista. Kulutusjoustomarkkinoille osallistuminen tarkoittaa meille myös sitä, että voimme saada sähkömarkkinoilta tuottoja ja myös säästöjä, sillä älykkään järjestelmän ansiosta voimme optimoida kiinteistön lämmitys- ja jäähdytystarpeen.”
-Pasi Lehtinen, Sinebrychoff