VIBECO – virtuaali­­voima­laitos­yhtiö

Siemensin virtuaalivoimalaitospalvelun tuottamisesta vastaa uusi, Suomeen perustettu alustatalouden yhtiö, jonka nimi on VIBECO – Virtual Buildings Ecosystem Oy.

VIBECO vastaa toiminnasta energiamarkkinoilla, jolloin Siemens voi keskittyä ydinosaamiseensa eli teknologiaratkaisuihin.

VIBECO on aluksi Siemensin 100-prosenttisesti omistama yhtiö. Tavoitteena on omistuspohjan laajentaminen. Mahdollisia muita omistajia ovat esimerkiksi kiinteistösijoitusyhtiöt, joilla on paras näkemys kiinteistöille arvoa tuottavista palveluista.

VIBECOn omistajana Siemensin teknologiaosaaminen on uuden yhtiön palveluiden perusta. Yhtiön palvelut tarjotaan asiakkaalle helppona kokonaisratkaisuna, joka sisältää teknologiat, osaamisen, palvelut ja mahdollisesti rahoituksen.

Yhtiön ensimmäinen digitaalinen palvelu on kiinteistöjen virtuaalivoimalaitospalvelu. Tulevaisuudessa yhtiö tarjoaa myös muita, dataan perustuvia palveluja, joita avoimeen alustaan voivat tuottaa Siemensin lisäksi myös muut ekosysteemissä toimivat yritykset.

”Uusien, digitaalisten palvelujen kautta haluamme olla mukana rakentamassa kestävää tulevaisuutta kiinteistöille, suomalaiselle yhteiskunnalle ja tuleville sukupolville.”
-Veikka Pirhonen, toimitusjohtaja, VIBECO Oy